nase sk dravce2

nase sk sovy2

Príbeh slovenského sokola pokračuje v Afrike

Tlačová správa Bratislava, 22.10.2008

Keď členovia spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku koncom mája osádzali na mláďa sokola rároha satelitnú vysielačku, nikto z nich by vtedy určite neveril, aké ohromujúce výsledky táto moderná technológia prinesie. Od chvíle, kedy samička sokola rároha, ktorá dostala meno Viera, opustila rodné hniezdo v Malých Karpatoch, uplynulo takmer 5 mesiacov. V okolí svojho rodiska sa zdržiavala len veľmi krátko a v druhej polovici júla už bola v Srbsku. Vďaka presným údajom vysielačky sa Vieru v tejto krajine podarilo slovenským ochranárom nájsť a overiť si, že je v poriadku. Začiatkom októbra sa však rozhodla opäť migrovať a pobrala sa na juh. Po tom, ako dokázala v priebehu jedného dňa prekonať Stredozemné more, pobudla niekoľko dní v Líbyi. V týchto dňoch sa však rozhodla letieť ešte ďalej – posledné súradnice svedčia o tom, že tento mladý vták je v africkom štáte Niger. Od opustenia svojho hniezda teda Viera prekonala vzdialenosť viac ako 3 tisíc kilometrov!

 Letovka sokola rároha
Letovka - Sokol rároh (J. Chavko)

Mláďatá sokola rároha

Mláďatá - Sokol rároh (J. Chavko)

Osádzanie vysielačky Trasa letu

 

Solárne nabíjané satelitné vysielačky sú používané v rámci slovensko-maďarského projektu, podporeného Európskou komisiou z programu LIFE – Nature. Do roku 2009 bude vysielačkou označených 6 sokolov na Slovensku a 40 u našich južných susedov. Sokol rároh je celosvetovo ohrozeným druhom a vďaka údajom z vysielačiek sa len za prvý rok ich využívania podarilo získať množstvo vzácnych informácií o spôsobe života, migračných trasách, biotopových preferenciách, a tiež o nebezpečenstvách, ktoré na tieto vzácne dravce číhajú.

Ďalšie informácie poskytne Lucia Deutschová na t.č. 0911 882 626

Tlačové správy r.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.