Príbeh slovenského sokola pokračuje v Afrike

Tlačová správa Bratislava, 22.10.2008

Keď členovia spoločnosti Ochrana dravcov na Slovensku koncom mája osádzali na mláďa sokola rároha satelitnú vysielačku, nikto z nich by vtedy určite neveril, aké ohromujúce výsledky táto moderná technológia prinesie. Od chvíle, kedy samička sokola rároha, ktorá dostala meno Viera, opustila rodné hniezdo v Malých Karpatoch, uplynulo takmer 5 mesiacov. V okolí svojho rodiska sa zdržiavala len veľmi krátko a v druhej polovici júla už bola v Srbsku. Vďaka presným údajom vysielačky sa Vieru v tejto krajine podarilo slovenským ochranárom nájsť a overiť si, že je v poriadku. Začiatkom októbra sa však rozhodla opäť migrovať a pobrala sa na juh. Po tom, ako dokázala v priebehu jedného dňa prekonať Stredozemné more, pobudla niekoľko dní v Líbyi. V týchto dňoch sa však rozhodla letieť ešte ďalej – posledné súradnice svedčia o tom, že tento mladý vták je v africkom štáte Niger. Od opustenia svojho hniezda teda Viera prekonala vzdialenosť viac ako 3 tisíc kilometrov!

 Letovka sokola rároha
Letovka - Sokol rároh (J. Chavko)

Mláďatá sokola rároha

Mláďatá - Sokol rároh (J. Chavko)

Osádzanie vysielačky Trasa letu

 

Solárne nabíjané satelitné vysielačky sú používané v rámci slovensko-maďarského projektu, podporeného Európskou komisiou z programu LIFE – Nature. Do roku 2009 bude vysielačkou označených 6 sokolov na Slovensku a 40 u našich južných susedov. Sokol rároh je celosvetovo ohrozeným druhom a vďaka údajom z vysielačiek sa len za prvý rok ich využívania podarilo získať množstvo vzácnych informácií o spôsobe života, migračných trasách, biotopových preferenciách, a tiež o nebezpečenstvách, ktoré na tieto vzácne dravce číhajú.

Ďalšie informácie poskytne Lucia Deutschová na t.č. 0911 882 626

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd