Rodenticídy na poliach ohrozujú vtáctvo

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko) a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)

TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislava, 25. 11. 2008

Rodenticídy na poliach  ohrozujú vtáctvo

 Ďalší prípad nebezpečného nakladania s jedmi, používanými na hubenie poľnohospodárskych škodcov, bol minulý týždeň zaznamenaný zoológom Správy CHKO Dunajské luhy priamo v Chránenom vtáčom území Dolné Považie v okrese Nové Zámky. Miestne poľnohospodárske družstvo používalo nebezpečnú otravu v rozpore s platnými predpismi. Vykladanie jedom namoreného osiva a granúl na hubenie hrabošov je v poľnohospodárstve zaužívaný  spôsob, ktorý sa používa v rokoch premnoženia hraboša poľného. Na tlmenie populácie tohto hlodavca existujú prísne predpisy, ktoré by mali poľnohospodári dodržiavať. Prax je však často protichodná.

„Poľnohospodárske družstvá aplikujú rodenticídy veľkoplošne, spôsobom, ktorým vážne porušujú predpisy vzťahujúce sa na túto činnosť. Namiesto aplikovania do hraboších nôr a následného prikrytia  jedu pôdou, je jed rozsýpaný priamo na povrch pôdy. Takto sú nebezpečné látky vystavené aj množstvu iných živočíchov. Hraboše, ktoré skonzumujú jed na povrchu pôdy, sa dostávajú do agónie a hynú priamo na mieste zasiahnutia. Pre také druhy vtákov, ktoré sa živia hrabošmi sú ľahkou korisťou. Po skonzumovaní jedom otrávených mŕtvol hlodavcov tak dochádza k ďalším úhynom predátorov. Je tým zasiahnutý celý potravný reťazec.“, informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.

„Oblasť Dolného Považia je bohatá na výskyt dravých vtákov, ktoré sa živia hrabošmi a pomáhajú tak prirodzenou cestou tlmiť ich počty. Jedy však ohrozujú aj poľovnú zver, ktorá po skonzumovaní otrávených zŕn alebo granúl jedu uhynie. Ohrozené sú tak vzácne druhy dravcov, sov, migrujúce žeriavy popolavé, zimujúce volavky biele, ale aj zajace, srnčia zver, bažanty, či jarabice. Škodlivé látky sa môžu kumulovať v tele živočíchov a aj keď nezapríčinia úhyn, môžu spôsobiť sterilitu. Škodlivé látky nahromadené v telách poľovnej zveri ohrozujú zdravie ľudí.“, dodáva Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Koncom februára tohto roka došlo k rovnakému porušeniu predpisov v Kalnej nad Hronom a následky tohto činu boli katastrofálne: dôsledkom povrchovej aplikácie otravy zahynulo štrnásť volaviek bielych, kaňa sivá, dve srny a zajace.

 Gradácia hrabošej populácie je pravidelne opakujúci sa jav. Po miernej zime a suchom lete sa hraboše premnožia. Použitie necitlivej metódy na zdecimovanie počtu hrabošov však negatívne ovplyvní nielen cieľový druh, ale zasiahne celú skupinu živočíchov. Odporúčame preto využívať biologickú ochranu. Efektívnymi pomocníkmi sú vtáky. Tie totiž vďaka svojej mobilite dokážu vyhľadávať miesta s dostatkom potravy. Na územiach, kde je dostatok koristi, sa tak koncentrujú často veľké kŕdle, ktoré účinne tlmia počty hlodavcov. Tento spôsob „spolupráce“ človeka a vtáctva je oveľa efektívnejší, nespôsobuje úhyny ďalších druhov, nelikviduje už aj tak výrazne zníženú diverzitu agrárnej krajiny a neohrozuje zdravie ľudí.

- KONIEC -

Ďalšie informácie poskytneme na kontaktoch:

  • Jozef Lengyel, Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Dunajské luhy, mobil: 0917 631 151 
  • Ján Gúgh, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, mobil: 0907 149 152 
  • Jozef Chavko , Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), mobil: 0911 882 626

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd