Na západnom Slovensko tento rok vyhniezdil rekordný počet mláďat ohrozeného sokola rároha!

Sokol rároh je v súčasnosti zaradený medzi najviac ohrozené druhy dravcov v rámci celého areálu výskytu. Celková početnosť párov na európskom kontinente sa odhaduje len na štyristo až päťsto párov. Na Slovensku žije pomerne malá, ale významná časť populácie v počte do tridsať párov. Z toho na západnom Slovensku hniezdi približne osemnásť až dvadsaťdva  párov. Aj vďaka dlhoročnému úsiliu ochrancov dravých vtákov sa v tomto roku podarilo na západnom Slovensku zaznamenať rekordný počet vyvedených mláďat za posledných tridsať rokov.

Sokol rároh je v súčasnosti zaradený medzi najviac ohrozené druhy dravcov v rámci celého areálu výskytu. Celková početnosť párov na európskom kontinente sa odhaduje len na štyristo až päťsto párov. Na Slovensku žije pomerne malá, ale významná časť populácie v počte do tridsať párov. Z toho na západnom Slovensku hniezdi približne osemnásť až dvadsaťdva  párov. Aj vďaka dlhoročnému úsiliu ochrancov dravých vtákov sa v tomto roku podarilo na západnom Slovensku zaznamenať rekordný počet vyvedených mláďat za posledných tridsať rokov.

Sokol rároh čelí mnohým hrozbám, ktoré sa vo väčšej či menšej miere podieľajú na celkovej ohrozenosti tohto druhu dravca. Mnoho jedincov hynie napríklad na konštrukciách 22 kilovoltových vedení, takzvaných stĺpoch smrti, ďalšie sú obeťami vtáčej kriminality, predovšetkým nelegálnych odstrelov a vykrádania hniezd, prípadne i nadmerného vyrušovania.

„Vývoj slovenskej populácie rároha skúmame od roku 1977. Počas troch desaťročí sme sa snažili rôznymi manažmentovými opatreniami pomáhať sokolom rárohom, postavili sme niekoľko stoviek hniezdnych búdok a umelých hniezd, strážili sme hniezda pred vykrádačmi a priekupníkmi, navrhovali sme riešenia zabraňujúce úhynom na nebezpečných konštrukciách elektrických vedení a venovali sme sa aj propagácii ochrany tohto vzácneho druhu. A hoci situácia na Slovensku nie je ideálna a dravce naďalej patria do skupiny nemilosrdne prenasledovaných živočíchov, tento rok sme zaznamenali rekordný počet mláďat, ktoré úspešne vyhniezdili v oblasti západného Slovenska. Kým v roku 2002 vyviedlo dvanásť párov tridsať mláďat, v roku 2008 ich osemnásť párov vyviedlo už takmer šesťdesiat.“ povedal Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Od roku 2007 realizuje Ochrana dravcov na Slovensku spoločne so slovenskými i maďarskými partnermi dosiaľ najväčší projekt ochrany sokola rároha.  Cieľom je predovšetkým zvýšiť stabilitu a početnosť párov na našom území, ale aj prispieť k minimalizácii prenasledovania dravcov zo strany človeka. Podpora hniezdnych príležitostí budovaním špeciálnych búdok, inštalovanie ochranných konzol na nebezpečné elektrické konštrukcie, vytváranie potravných biotopov prostredníctvom obnovy zaniknutých sysľovísk, ale aj monitorovanie mláďat pomocou satelitných vysielačiek, predstavuje dôležité aktivity, vďaka ktorým sa darí pomáhať nielen sokolovi rárohovi, ale aj ďalším druhom dravcov žijúcim na území Slovenska.

-Koniec-

Ďalšie informácie poskytne:

  • Jozef Chavko, predseda, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768 394
  • Marek Brinzík, Ochrana dravcov na Slovensku, 0904 307 946

Informácie o projekte LIFE na ochranu sokola rároha v Karpatskej kotline a jeho partneroch nájdete na: www.dravce.sk/sokolraroh

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd