Sú chránené územia naozaj chránené?

Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
RPS - Ochrana dravcov na Slovensku
SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
STUŽ/SR - Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
Združenie Jantárová cesta

Ničenie slovenskej prírody pokračuje

Bratislava, 26.5.2004 --- Slovensko je tri týždne v Európskej únii. Mnohé územia sústavy NATURA 2000, ktoré sa Slovenská republika v predvstupovom procese zaviazala chrániť, sa však neustále ničia. Ich devastácia sa dokonca ešte zintenzívňuje. Podľa informácií ochranárskych organizácií hrozí aktuálne ohrozenie až v 60 % navrhovaných chránených vtáčích území a v mnohých územiach európskeho významu. Veľmi vzácne územia, ako Vysoké a Nízke Tatry, Dunajské luhy, Horná Orava, Malá Fatra, Strážovské vrchy, Slánske vrchy, Vihorlat a ďalšie, sú ohrozené rôznymi činnosťami, ktoré sú v štádiu prípravy alebo sa už vykonávajú. Územia sústavy NATURA 2000 najčastejšie ohrozujú rozvoj infraštruktúry, výstavba vlekov a lyžiarskych stredísk a intenzifikácia hospodárenia v lesoch, na rybníkoch alebo poľnohospodárskej pôde.

"Napríklad v navrhovanom území európskeho významu (NÚEV) Dunajské luhy stále ubúdajú prioritné biotopy mäkkých lužných lesov. Majoritný vlastník a správca územia, š. p. Lesy SR, však pri príprave nových lesných hospodárskych plánov vôbec nechce brať do úvahy predbežnú ochranu územia," uviedol RNDr. Jaromír Šíbl z BROZ. "V NÚEV Marhecké rybníky (Marheček) na Záhorí sa zas plánuje výstavba priemyselného areálu a rozsiahly výrub lesných porastov."

Slovenská vláda, zodpovedná za ochranu území NATURA 2000, podľa dostupných informácií zatiaľ neprijala žiadne kroky, aby najakútnejšie hrozby zastavila. O väčšine prípadov je informovaná štátna správa v životnom prostredí. Naviac Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo analýzu vplyvov environmentálnej legislatívy na rozvoj cestovného ruchu, v ktorej navrhuje ešte viac oslabiť právne normy na ochranu prírody.

Analýza navrhuje okrem iného aj to, aby sa projekty na výstavbu zariadení cestovného ruchu neposudzovali podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie*, aby sa znížili stupne ochrany chránených území a zón aj ich rozloha. Ďalej navrhuje, aby sa novelizovali zákony o ochrane prírody a krajiny a zákon o posudzovaní vplyvov tak, aby nebránili rozvoju cestovného ruchu. "Z textu analýzy však vyplýva, že hodnotila hlavne rozvoj zimného cestovného ruchu, najmä lyžiarske strediská. Pri hodnotení však vôbec nebrala do úvahy iné druhy rekreácie v chránených územiach, napríklad letnú turistiku, ku ktorej ochrana prírody pozitívne prispieva. Z tohto pohľadu považujeme analýzu ministerstva hospodárstva za nedostatočnú. Vláda by ju mala vrátiť na prepracovanie za účasti príslušných odborníkov, vrátane odborníkov na ochranu prírody," povedal Mgr. Rastislav Rybanič, riaditeľ SOVS.

Organizácie združené v platforme opätovne upozorňujú vládu na jej záväzok zachovať a ochrániť územia navrhnuté do sústavy NATURA 2000 a vyzývajú ju, aby zabezpečila účinnú ochranu jednotlivých území. "Situáciu budeme naďalej monitorovať. V prípade, že niektoré z území bude nenapraviteľne zničené, budeme nútení oznámiť to Európskej komisii," uzavrela Mgr. Eva Viestová z Daphne.

Pozn.
* Zákon č. 127/1994 Z.z. a č. 391/2000 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Ďalšie informácie:

Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - tel. 02-5542 2185, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

RNDr. Jaromír Šíbl, BROZ - tel./fax 02-5556 2693, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Eva Viestová, Daphne - tel./fax 02-4552 4019, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Chavko, RPS -tel./fax 02-6428 3984, 0903 768 394, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd