Vstup do EÚ: Zostane na Slovensku jedinečná príroda?

Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000
Bratislava 26.4.2004 SOVS - DAPHNE - BROZ - Ochrana dravcov na Slovensku

Platforma environmentálnych mimovládnych organizácií pre NATURU 2000 vyzýva Vládu SR, aby pristupovala k ochrane európsky významných území na Slovensku seriózne a neposkytovala im len papierovú ochranu. Vláda musí zabezpečiť, že navrhnuté územia nebudú zničené ešte predtým, než o nich rozhodne Európska komisia. Ochranári preto vyzývajú predsedu vlády a ministrov hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia, aby dôslednejšie uplatňovali princípy predbežnej ochrany navrhnutých území sústavy NATURA 2000 na Slovensku.

  • Platforma mimovládnych organizácií pre NATURU 2000
  • SOVS - DAPHNE - BROZ - Ochrana dravcov na Slovensku

Vstup do EÚ: Zostane na Slovensku jedinečná príroda?

Ochranári vyzývajú vládu k dôslednej ochrane území NATURY 2000

Bratislava, 26.4.2004 - Platforma environmentálnych mimovládnych organizácií pre NATURU 2000 vyzýva Vládu SR, aby pristupovala k ochrane európsky významných území na Slovensku seriózne a neposkytovala im len papierovú ochranu. Vláda musí zabezpečiť, že navrhnuté územia nebudú zničené ešte predtým, než o nich rozhodne Európska komisia. Ochranári preto vyzývajú predsedu vlády a ministrov hospodárstva, pôdohospodárstva a životného prostredia, aby dôslednejšie uplatňovali princípy predbežnej ochrany navrhnutých území sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Zároveň žiadajú zrušenie nedávneho moratória vlády na vyhlasovanie ďalších chránených území podľa slovenskej legislatívy *1 a naopak, zavedenie moratória na devastačné zásahy do území NATURY 2000 (výstavba, ťažba ai.). Podľa názoru ochranárov aj nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý sa v týchto dňoch predkladá na prerokovanie, by mal obsahovať špecifické ustanovenie, ktoré zabezpečí účinnú ochranu území NATURY 2000.

"Súčasný vládny návrh NATURY 2000 je nedostatočný a Európska komisia ho bude žiadať dopracovať pod hrozbou vysokých pokút" konštatuje Ján Šeffer z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Táto organizácia koordinovala prípravu Tieňového zoznamu NATURY 2000, v ktorom je na základe vedeckých kritérií navrhnutých na ochranu ďalších 474 území pokrývajúcich 6 % plochy Slovenska *2. Platforma ochranárskych organizácií predloží tieňový zoznam vláde a Európskej komisii.

Komisárka EÚ Margot Wallström označila minulý týždeň na tlačovej konferencii v Bruseli (19. 4.) implementáciu legislatívy na ochranu prírody v pristupujúcich krajinách za neúplnú. Hlavné nedostatky sú vo vyhlasovaní území NATURY 2000. Komisárka špeciálne upozornila, že nové členské krajiny čakajú za porušovanie pravidiel také isté vysoké postihy ako súčasné krajiny EÚ. "Európska únia v tejto oblasti má síce striktné predpisy, avšak slovenská vláda nerobí dosť pre to, aby naše spoločné prírodné dedičstvo ochránila," hovorí Tatiana Šutiaková zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS).

Zachovaná príroda je pritom jedno z najväčších bohatstiev, ktoré Slovensko do EÚ prináša. Bez jej ochrany nemožno očakávať rozvoj cestovného ruchu, ani ekonomické posilnenie zaostalých regiónov. Paradoxne sa slovenská príroda práve v mene rozvoja cestovného ruchu ničí a devastuje. Varujúci je aj postoj ministerstva hospodárstva a ministerstva pôdohospodárstva, ktoré najviac blokujú implementáciu NATURY 2000. Ministerstvo životného prostredia naopak zas nemá dostatočne silnú pozíciu a niekedy ani vôľu týmto útokom čeliť.

Snahy o ochranu prírodného dedičstva Slovenska sa v žiadnom prípade nesmú brať ako prekážka rozvoja regiónov. Práve naopak, ako dokazujú príklady z členských štátov EÚ (napr. Rakúska, Dánska) - prítomnosť chránených území sústavy NATURA 2000 často výrazne podporila rozvoj cestovného ruchu. "Obávame sa však, že si Slovensko v honbe za nepremysleným využitím fondov EÚ zničí mnohé cenné územia, ešte predtým, ako ich stihnú turisti z EÚ objaviť," hovorí Jaromír Šíbl z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ).

Pozn.:

*1 Uznesenie vlády č. 888/2003 a následné opatrenia (v súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z.z.)
*2 Vládny zoznam navrhovaných území NATURY 2000 zahŕňa 382 území pokrývajúcich 11,7 % plochy SR.

Ďalšie informácie podajú:

Mgr. Tatiana Šutiaková, SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2, www.sovs.sk, tel. 02-5542 2185, 0907 853 048, fax 02-5542 2186, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RNDr. Ján Šeffer, CSc., DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Podunajská 24, 821 06 Bratislava, www.daphne.sk, tel./fax 02-4552 4019, 02-4564 0201, 0905 982 865, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
RNDr. Jaromír Šíbl, BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava, www.broz.sk, tel./fax 02-5556 2693, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, tel./fax 02-6428 3984, 0903 768 394, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd