Vtáčiu kriminalitu rieši Slovensko aj EU (01.03.2004)

1.3.2004 Bratislava - Od roku 2002 mimovládne organizácie Spoločnosť pre ochranu vtáctva Spoločnosť pre ochranu vtáctva (SOVS) a Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi inštitúciami intenzívne mapujú problematiku vtáčej kriminality.

Výsledkom spolupráce mimovládnych i štátnych inštitúcií je potvrdenie argumentov o vážnosti vtáčej kriminality a to v environmentálnej, spoločenskej ale i ekonomickej rovine.

Výsledky práce mimovládnych organizácií sú spracované v Správe o stave vtáčej kriminality za rok 2003. Táto správa bude poskytnutá príslušným ministerstvám (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR) s cieľom dať pozitívny podnet na zvýšenie pozornosti štátnych orgánov v tejto oblasti ochrany prírody. V roku 2003 sme zistili celkovo 76 prípadov, ktorých obeťami sa stalo 35 pôvodných druhov voľne žijúceho vtáctva na Slovensku. Najčastejšie sme sa stretli s prípadmi nelegálnych odstrelov, odchytov, držieb a chovov vtáctva. Hrozbou však naďalej zostávajú aj ďalšie formy vtáčej kriminality, ako vykrádanie hniezd, ničenie hniezd a vyrušovanie.

Navyše v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ sa pre ochranu vtákov vynára celá rada rizík. Na území SR zo zákona platí povinnosť identifikácie vybraných chránených druhov živočíchov formou testov DNA, čo významnou mierou prispelo k zníženiu počtu vykrádaných hniezd. Po vstupe do EÚ budú mať na naše územie takmer neobmedzený vstup občania všetkých štátov únie, teda aj tých štátov, kde nie je povinné označovanie chovaných živočíchov testom DNA. Za týchto okolností bude veľmi obtiažne zabezpečiť ochranu populácií mnohých lukratívnych druhov živočíchov pred priekupníkmi, pretože nebude možné relevantne preukázať pôvod predávaných jedincov. Podľa nám dostupných informácií chovateľská lobby v rámci štruktúr EÚ presadzuje chov živočíchov bez jednoznačnej identifikácie testom DNA. V najbližšom období budeme hľadať spôsob ako tento stav zmeniť, pretože sa obávame o populácie našich dravcov, z ktorých viaceré sú kriticky ohrozené a zvýšený nárast vykrádania hniezd by mohol spôsobiť ich zánik.

V záujme eliminovania týchto rizík RPS pripravuje viaceré aktivity priamej ochrany hniezd orlov a veľkých sokolov, bude však nevyhnutné vytvoriť spoločnú legislatívnu úroveň, ktorá bude zárukou ochrany populácií ohrozených druhov vtákov na celom území EÚ.

Ďalšie informácie podajú:

Mgr. Marek Brinzík, SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2, www.sovs.sk, tel. 02-5542 2185 , 0907 853 048 , fax 02-5542 2186
Mgr. Slávka Siryová, RPS- Ochrana dravcov na Slovensku, Sekurisova 16, 841 02 Bratislava, www.dravce.sk, tel. 02 64283984 , 0903 757565

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd