Jeden kôš pre dvoch súrodencov

13

Na začiatku bolo mláďa. Obyvateľka obce Zeleneč ho našla pri venčení psa pri agátovom vetrolame, vypadnuté z hniezda, ktoré bolo úplne na vrcholci stromu ...

01

Na začiatku bolo mláďa. Obyvateľka obce Zeleneč ho našla pri venčení psa pri agátovom vetrolame, vypadnuté z hniezda, ktoré bolo úplne na vrcholci stromu.

02

Mláďa sa ocitlo v rehabilitačnej stanici Havran v Ratnovciach, u Tibora Šnajdára. O 4 dni k nemu pribudol aj jeho súrodenec, ktorého našla tá istá pani, za takých istých okolností.

03 Príčinou vypadnutia mláďat bol pravdepodobne silný vietor, ktorý nestabilné hniezdo rozkolísal. Našťastie, ani jedno z mláďat akoby zázrakom nemalo žiadne zranenie. Tibor sa ozval nám, boli sme na blízku.
05 Jožovi Chavkovi prihrala náhoda do cesty prútený kôš, ktorý by bola škoda používať na iný účel, ako hniezdo pre myšiaky. Už ho len vystlať a šup s ním na hniezdny strom, toto hniezdo však musí byť v pevnej rázsoche, aby slúžilo veľa rokov.
06 V batohu sme zdola do koruny vytiahli mláďa a posadili ho do nového hniezda. Počas niekoľkých dní sme kontrolovali, ako sa mladému myšiakovi darí. Zistili sme, že matka ho prijala a nosí mu potravu, v koši bolo vidno zvyšky myší a mláďatko malo plný hrvoľ.
10 Nič nám už nebránilo priniesť na lokalitu aj druhé mláďa, o ktoré sa medzi časom starali v Ratnovciach.
13 Zdalo sa, že mláďatká majú zo seba veľkú radosť, jemne sa dotýkali zobákmi a potom si spokojne čistili perie. Bol to pomerne dojímavý výjav.
14 Pri neskoršej kontrole sa potvrdilo, že matka nosí potravu obom mláďatám a dozaista sa ich návratu potešila predovšetkým ona. Sme veľmi spokojní, že tento príbeh mal šťastný koniec. Ostáva len dúfať, že mláďatá z hniezda úspešne vyletia, čo budeme samozrejme tiež sledovať.

Autori fotografií: T. Šnajdár, J. Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd