Kanianske orly krikľavé to aj tento rok zvládli

Orol krikľavý (Clanga pomarina) hniezdi v pohorí Strážovské vrchy nad obcou Kanianka minimálne od roku 1986, kde hniezdo našiel miestny lesník (Erney in verb.). Nám sa podarilo dohľadať hniezdo na tejto lokalite prvýkrát 11. júna 1995 a odvtedy sledujeme hniezdnu úspešnosť orlov (Šotnár 2006). Hniezdne teritórium sa nachádzalo hlboko v lesných porastoch, asi 650 m n. m. pod hrebeňom, pár uprednostňoval hniezdenie na smreku.

Neskôr sa spod hrebeňa posunuli hniezdiť nižšie do doliny asi o 1500 metrov ďalej, kde hniezdia dodnes. V rokoch 2016-2018 hniezdili na úplne vyschnutej borovici, a v rokoch 2019-2022 hniezdili o 200 m ďalej na buku. V priebehu rokov sa členovia páru niekoľkokrát vymenili, čo sme zistili podľa odčítacích krúžkov.
V roku  2016 tu zahniezdil samec so žltým odčítacím  krúžkom KA, ktorého som krúžkoval v roku 2005, ako jedno z dvoch mláďat na hniezde nad obcou Tužina, vzdialeného 11 kilometrov od hniezdnej lokality. Ten istý vták tu zahniezdil aj v nasledujúcom roku, no v rokoch 2018-2019 tu hniezdil iný orol. Krúžkovaný jedinec sa vrátil na svoju lokalitu dňa 2.5.2020, pričom v nasledujúcom roku ho nahradil ďalší  samec, bez krúžkov na nohách.
V roku 2023 zahniezdili orly na tenkom smreku na zlomenom vrcholci, asi 16 metrov vysoko. Hniezdny pár tvorili samec okrúžkovaný hliníkovým krúžkom na pravej nohe a samica bez krúžkov. Na vedľajšom strome bol upevnený koniec lesnej lanovky, pričom lano išlo asi 1,5 metra popri hniezdnom strome orlov. Mláďa úspešne vyletelo v dňoch 29-30.júla a ďalší deň sedelo na strome asi 100 metrov od hniezda, aj keď lesní robotníci premiestňovali lanovku a ťažili cca 150 metrov od mláďaťa. 
Literatúra:  

Šotnár K 2006: Orol skalný a orol krikľavý v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Rosalia (Nitra), 18: 217-223. 

Na spolupráci sa podieľali: M. Dúbrava a Z. Masárová
Text a foto: Karol Šotnár

Hniezdo na suchej borovici, kde orly krikľavé hniezdili v rokoch 2016-2018.

Samec so žltým odčítacím krúžkom KA.

Mláďa v období pred vyletením z hniezda.

Samec, ktorý má na nohe ornitologický krúžok.

Lanovka, ktorú používali lesníci pri ťažbe dreva, bola natiahnutá len 1,5 m od hniezdneho stromu.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd