Featured

Ako sa darilo orlom skalným a orlom krikľavým v roku 2022

A ch mláďa Prostredníctvom realizácie Členského projektu RPS 2022 sme sa zamerali na dva druhy orlov, pri ktorých sme sledovali ich hniezdu úspešnosť.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Jarná sezóna u orlov skalných začala pre nás radostne, pretože sme zaznamenali až desať hniezdnych lokalít, na ktorých sa zdržovali kompletné páry. V Štiavnických vrchoch 4, v Strážovských vrchoch 3, Kremnických vrchoch 2 a pohorí Žiar 1 pár. No v priebehu ďalšieho monitoringu sme zistili, že až u piatich párov bolo hniezdenie prerušené v prvej fáze, to znamená, že samice nezniesli, respektíve nezasadli na znášku. Spolu úspešne vyleteli mláďatá na štyroch lokalitách, v dvoch prípadoch zo Štiavnických vrchov a po jednom prípade zo Strážovských a Kremnických vrchov. Všetky mláďatá opúšťali hniezdo v čase od 18-26. júla.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Podobne, ako pri predchádzajúcom druhu, sme po jarnom prílete na hniezdiská zaznamenali kompletné páry na siedmich lokalitách, všetky na hornom Ponitrí. U troch párov sme zistili prerušenie hniezdenia, taktiež v prvej fáze hniezdenia - počas znášania vajec. Zo štyroch hniezd vyleteli 4 mláďatá začiatkom augusta. U dvoch dlhodobo sledovaných párov sme zistili posun hniezdenia smerom z okraja pohoria až k lúkam. Obidva páry v priebehu dvadsiatich rokov mali asi 5 hniezd 200-400 m v lese a teraz si postavili hniezda asi 50 m od okraja lesa. Hniezda sú umiestnené na jedli a jelši. U jedného páru sme počas ôsmych pozorovaní zistili, že rodičia priniesli na hniezdo 4x jaštericu a 4 x hraboša.

Na záver môžeme z týchto vzoriek vyhodnotiť, že hniezdna úspešnosť populácií oboch druhov orlov je nízka. Viac ako polovica samíc orla skalného nezniesla ani znášku, rozhodli sa nehniezdiť  a podobne tak aj samice orlov krikľavých. Príčin bude určite viacero, no najskôr to budú nepriaznivé klimatické podmienky na začiatku hniezdenia a u orla krikľavého aj nedostatok jeho hlavnej potravnej zložky, hraboša poľného.

text: K.Šotnár

Spolupracovali: J. Chavko, J. Zoldy, V. Balaška, B. Machcinik, I. Kalafusová, Z. Masárová.

Aktivity našich členov finančne podporila Nadácia ZSE prostredníctvom programu 3DodZSE - Dávame Domov Dravcom. Ďakujeme! #3DodZSE #ZSE #NadaciaZSE

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd