Čas jastrabov

vyletene mlada jastraba

Pribižne od polovice júna začínajú vylietavať z hniezd mláďatá jastraba veľkého. Niektoré už posedávajú na konároch vedľa hniezda. Sú to univerzálni predátori, ktorí lovia korisť rovnako dobre vo vzduchu, ako aj na zemi. Už čoskoro budú plniť svoju funkciu v ekosystémoch, ako bioregulátori stredne veľkých stavovcov, hlavne vtákov z čeľadí krkavcovitých, holubovitých a drozdovitých.

Na hornom Ponitrí sme v roku 2022 skontrolovali 6 párov. V jednom prípade bolo hniezdenie prerušné kvôli ťažbe, na ďaľšej lokalite sme pár nezistili, pravdepodobne ani nezačal hniezdiť- obidve hniezda boli prázdne. Zo štyroch obsadených hniezd vyletei 2x po jednom a 2x2 mláďatá. Celkovo sme teda zistili, že sledované páry vychovali iba 6 mláďat, čo je veľmi slabá produktivita.

Karol Šotnár

Aktivity našich členov finančne podporila Nadácia ZSE prostredníctvom programu 3DodZSE - Dávame Domov Dravcom. Ďakujeme! #3DodZSE #ZSE #NadaciaZSE

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd