Featured

Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT

Vyšli nové články publikujúce výsledky projektu CORO-SKAT. Ponúkame Vám zoznam doterajších publikácií vydaných v rámci projektu:

 

Odborné články

 

Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (Western Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone of Austria, Slovakia and the Czech Republic

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)

Slovak Raptor Journal 7/2013

 

Movements of imperial eagle Aquila heliaca juveniles and description of monitored areas in the border zone between Austria, Hungary and Slovakia

Slovak Raptor Journal 8/2014

 

Die Brutpopulation der Wiesenweihe Circus pygargus (Linnaeus 1758) im nordöstlichen Waldviertel (Niederösterreich) 2000–2011

Egretta 53, 2014

Egretta je online, článok na vyžiadanie:http://www.birdlife.at/publikationen/egretta.html

 

The abundance of the little owl (Athene noctua) in Podunajská rovina lowland in 2009 and 2010

Slovak Raptor Journal 5/2011

 

Rozšírenie kuvika obyčajného (Athene noctua) vo vybraných oblastiach Čiech a Slovenska

Zoologické dny Olomouc 2012, Conference

 

K stavu populácie, trendom a metóde zisťovania prezencie kuvika obyčajného (Athene noctua) na Slovensku

Aplikovaná ornitológia Zvolen 2012, Conference

 

Opätovný nález stromového hniezda husi divej (Anser anser) v Pomoraví

CREX 31, 2012 (Článok zašleme na vyžiadanie – nemáme práva ho elektronicky publikovať)

 

Populárno náučné články:

 

Len nech si kuviká

Enviromagazín 3/2013

 

Postrelený lietal ďalej

Enviromagazín 6/2013

 

Interview mit Matthias Schmidt (Birdlife Österreich) über CORO-SKAT (Conservation Of Raptors and Owls), ein Österreichisch-slowakisches Projekt zum Schutz von Störchen, Greifvögeln und Eulen

www.europeanraptors.org, 10.4.2013

 

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2011

Dravce a sovy 1/2012

 

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2011

Dravce a sovy 1/2012

 

Sledujte s nami skalické kuviky

Záhorák, 23.9.2013

 

Kaňa popolavá (Circus pygargus) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Kaňa močiarna (Circus aeruginosus) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Kuvik obyčajný (Athene noctua) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Výr skalný (Bubo bubo) – správy pracovných skupín za rok 2012

Dravce a sovy 1/2013

 

Tretí rok projektu CORO-SKAT

Dravce a sovy 1/2013

 

Postrehy z telemetrie orlov kráľovských a haje červenej

Dravce a sovy 1/2013

 

Publikácie:

 

Horstschutz - ein Leitfaden.

BirdLife Österreich 2012

(zdarma objednať)

 

Slovak Raptor Journal 7/2013

Ochrana dravcov na Slovensku 2013

(objednať tlačenú verziu - pre vzdelávacie inštitúcie a organizácie ochrany prírody zdarma)

 

Ochrana hniezd v praxi. Príručka.

Ochrana dravcov na Slovensku 2014

(zdarma objednať)  

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd