nase en dravce2

nase en sovy2

PROJEKT LIFE

DONOR EURÓPSKA KOMISIA

LIFE je finančný nástroj Európskej únie, podporujúci projekty zamerané na ochranu životného prostredia a prírody, realizované v krajinách EU, ako aj v niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susediacich štátoch.

Od roku 1992 bolo prostredníctvom programu LIFE kofinancovaných vyše 2750 projektov, s finančným príspevkom približne 1.35 billiónov € na ochranu životného prostredia a prírody.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.