PROJEKT LIFE

DONOR EURÓPSKA KOMISIA

LIFE je finančný nástroj Európskej únie, podporujúci projekty zamerané na ochranu životného prostredia a prírody, realizované v krajinách EU, ako aj v niektorých kandidátskych, pristupujúcich a susediacich štátoch.

Od roku 1992 bolo prostredníctvom programu LIFE kofinancovaných vyše 2750 projektov, s finančným príspevkom približne 1.35 billiónov € na ochranu životného prostredia a prírody.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd