ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ochrana orla krikľavého na Slovensku

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia

Layman´s Report

AquPom layman web

If you are interested in the Project "Conservation of Aquila pomarina in Slovakia" and its results, you can download present Layman´s Report.

Movie online

filmEN

Movie Together we can Save the Lesser Spotted Eagle is now available online

TV Central

TV Central

22.5. 2015 členovia projektového timu porozprávali o realizácii projektu v magazíne nitrinskej TV CENTRAL Celý rozhovor si môžete pozrieť tu.

RTVS

rtvs-spravy

Slovak Radio and TV reports on Conservation of the Lesser Spotted Eagle

Login Form

Na stiahnutie

Ochrana orla krikľavého na Slovensku, LIFE09 NAT/SK/000396
Odporúčania pre manažment biotopov orla krikľavého (Aquila pomarina)

Annex A 1 1 Habitats Management Guidelines

Conservation of Aquila pomarina in Slovakia, LIFE09 NAT/SK/000396
Lesser Spotted Eagle Habitats Management Guidelines Summary

Annex A 1 1 Summary

LIFE09 NAT/SK/000396, Conservation of Aquila pomarina in Slovakia
Assessment of conservation status of Aquila pomarina in eight Special Protection Areas in Slovakia

Annex A 2 1 Background mng plans SUMMARY

Ochrana orla krikľavého na Slovensku, LIFE09 NAT/SK/000396
Odborný podklad pre program starostlivosti o orla krikľavého (Aquila pomarina)

PODKLAD PRE PS o orla kriklaveho

Súhrnná správa z výsledkov monitoringu populácie orla krikľavého a vyhodnotenie efektívnosti vybraných ochranárskych opatrení 2011 – 2014

SUHRNNA SPRAVA MONITORING 2011 2014

Hodnotenie stavu zachovania orla krikľavého v ôsmych chránených vtáčích územiach na Slovensku

Odborný podklad pre programy starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia s výskytom orla krikľavého

PODKLAD PRE PS CHVU FINAL SK

Orol krikľavý, malý orol – veľký cestovateľ

Brozura maly obrazok

Správa z monitoringu orla krikľavého r.2014

LIFE AP 2014 Monitorovacia sprava

Medzinárodná konferencia o ochrane orla krikľavého

International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle

APOM CONFERENCE ANNOUNCEMENT

Prezentacie zo stretnutí o ochrane orla krilľavého a existujúcich kompenzačných opatreniach

1 LIFE Apom infostretnutia  projekt 2 LIFE Apom infostretnutia ochrana 3 LIFE co potrebuje Apom chvu horna orava
4 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu horna orava 5 LIFE co potrebuje Apom chvu tatry chvu nizke tatry 6 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu tatry chvu nizke tatry
7 LIFE co potrebuje Apom chvu slovensky kras 8 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slovensky kras 9 LIFE co potrebuje Apom chvu volovske vrchy
10 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu volovske vrchy 11 LIFE co potrebuje Apom chvu slanske vrchy 12 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu slanske vrchy
13 LIFE co potrebuje Apom chvu vihorlatske vrchy 14 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu vihorlatske vrchy 15 LIFE co potrebuje Apom chvu laborecka vrchovina
16 LIFE pomoc vlastnici a uzivatelia chvu laborecka vrchovina 17 LIFE Apom Zakon o OPaK  kompenzacie 18 LIFE SPP a PRV

Správy z monitoringu orla krikľavého

2013

2012 2011
LIFE APOMARINA Monitorovacia sprava 2013 LIFE  APOM Monitorovacia sprava 2012 LIFE APOM Monitorovacia sprava 2011

Orol krikľavý

Orol kriklavy prezentacia

20 rokov programu LIFE

LIFE-pre-orla-kriklaveho-LIFE-pre-zivotne-prostredie

LIFE09 NAT/SK/000396

Copyright © 2012-2016. All Rights Reserved.