Zvýšenie informovanosti verejnosti o problematike implementácie dohovoru CITES a príslušnej legi

Názov programu:
Scanagri Denmark A/S, Dánsko
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.2.2002
Ukončenie:
31.12.2002

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd