Zimujúce a tiahnuce druhy, zatúlanci

Okrem dravcov, uvedených v kapitole Hniezdiace druhy sa u nás vyskytujú aj ďalšie, ktoré u nás nehniezdia. Ich výskyt u nás je zväčša viazaný na mimohniezdne obdobie, aj keď príležitostne bývajú jedince niektorých druhov pozorované aj v hniezdnom období. Ich výskyt na Slovensku je pravidelný až bežný, výskyt kane sivej či myšiaka severského je v niektorých rokoch až hojný.


Zimujúce a tiahnuce druhy

Kaňa sivá (Circus cyaneus)

Kaňa sivá (Circus cyaneus) sa u nás vyskytuje na ťahu a pravidelne aj zimuje. Jej početnosť v zimnom období sa odhaduje na 3000-5500 jedincov. V susednej Českej republike hniezdi v počte niekoľko desiatok párov. Je zreteľne mohutnejšia ako kaňa popolavá a má širšie krídla. Dosahuje rozpätie krídel 110-125 cm a hmotnosť 350-550 g. Samec je svetlejší ako samec kane popolavej, chýba mu hnedé fŕkanie na hrudi. Prvých 5 ručných letiek je z väčšej časti čiernych. Okraje lakťových letiek sú tmavosivé, čo vytvára tmavý pás na zadnej časti krídel. Samice a mladé jedince kane popolavej, sivej a stepnej je ťažké odlíšiť.

Vyskytujú sa u nás najmä v poliach a lúkach v blízkosti rybníkov a močiarov, v čase od konca októbra do konca marca.

Myšiak severský (Buteo lagopus)

Myšiak severský (Buteo lagopus) je väčší príbuzný nášho myšiaka lesného. Hniezdi pomerne ďaleko na severe a u nás pravidelne zimuje. Početnosť v jednotlivých rokoch silno kolísa, pravdepodobne v súvislosti s kolísaním početnosti hrabošov a s klimatickými podmienkami. Odhaduje sa na 800-2500 jedincov. Prilieta k nám väčšinou koncom septembra a na hniezdiská odlieta v priebehu marca.

Rozpätie krídel býva okolo 140 cm, hmotnosť 800-1200 g. Na zápästí krídla je tmavé pole lemované takmer bielymi bázami ručných a lakťových letiek. Na rozdiel od myšiaka lesného má operené beháky. Je zväčša svetlejší než myšiak lesný a dobre ho možno odlíšiť podľa širokého tmavého pásu na konci chvosta.

Je silne viazaný na svoju hlavnú korisť- drobné hlodavce a jeho hniezdna početnosť úzko koreluje s gradačnými cyklami hlodavcov.