nase en dravce2

nase en sovy2

Sup bielohlavý (Gyps fulvus).

Z troch druhov supov sa na Slovensko častejšie, síce zriedkavo ale takmer pravidelne, zatúla len sup bielohlavý (Gyps fulvus). V rokoch 1980 až 1999 bol u nás pozorovaný 11-krát. Dosahuje rozpätie krídel 255-275 cm a hmotnosť 6-8,5 kg. Krídla sú svetlohnedé, najmä krídelné krovky sú veľmi svetlé; v kontraste k tomu sú letky veľmi tmavé, takmer čierne. Hlava, krk a golierik sú u dospelých biele. Chvost je krátky, krídla dlhé a široké, v lakťovej časti sú širšie ako v ručnej. Pri krúžení drží krídla mierne zdvihnuté nahor.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.