Sokol kobec (Falco columbarius)

sokol kobec Stanislav HarvancikSokol kobec (Falco columbarius) je najmenším u nás sa vyskytujúcim sokolom. Je aj najvzácnejším spomedzi zimujúcich dravcov, jeho početnosť v zimnom období sa odhaduje na 100-350 jedincov. Chvost má stredne dlhý, krídla skôr krátke a špicaté. Rozpätie krídel je iba 57-67 cm, hmotnosť 150-220 g. Samec je zhora tmavosivý, zospodu žltooranžový s tmavými pozdĺžnymi škvrnami. Samica je zhora sivohnedá, zospodu svetlá s výraznými hnedými pozdĺžnymi škvrnami. Hniezdi v severských krajinách. U nás sa vyskytuje síce nehojne, ale pravidelne na ťahu a počas zimovania. Vyskytuje sa najmä v otvorenej krajine, najčastejšie v kotlinách, s dostatkom remízok a kríkov, v ktorých sa zdržiava veľa drobného vtáctva, jeho hlavnej koristi. K nám prilieta pomerne skoro, už v priebehu septembra, odlieta najčastejšie koncom marca.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stanislav Harvančík

 

Fotogaléria našich dravcov:

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd