nase en dravce2

nase en sovy2

Najvzácnejšie druhy dravcov

Za najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov na Slovensku pokladáme:

 1. orol myšiakovitý- početnosť jeho populácie sa odhaduje na 0-5 párov, naposledy bolo hniezdenie dokázané v roku 1991
 2. haja červená- početnosť sa odhaduje na približne 15 párov, v posledných rokoch je zaznamenaný nápadný pokles počtu
 3. sokol červenonohý- početnosť sa odhaduje na 20-60 párov, v posledných rokoch sa prejavuje pokles početnosti populácie
 4. orliak morský- početnosť sa odhaduje na asi 7-8 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu párov
 5. kaňa popolavá- početnosť sa odhaduje na približne 30-50 párov, celkový trend sa v posledných rokoch zdá byť klesajúci
 6. orol kráľovský- v súčasnosti sa početnosť odhaduje na približne 40 párov, trend je mierne narastajúci
 7. sokol rároh- početnosť sa odhaduje na 30-40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje mierny nárast počtu
 8. haja tmavá- početnosť sa odhaduje na asi 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje silný pokles početnosti
 9. sokol sťahovavý- početnosť sa odhaduje na 40 párov, v posledných rokoch sa prejavuje nárast počtu
 10. orol skalný- početnosť sa odhaduje na 80-100 párov, populácia sa javí ako stabilná, v posledných rokoch snáď aj mierne narastajúca

Za najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy dravcov v celoeurópskom meradle sú pokladané:

 1. bradáň žltohlavý- početnosť sa odhaduje na asi 110 párov, na Balkáne klesá, v Pyrenejach a v Alpách narastá
 2. orol iberský- 150 párov, druh žije iba na Pyrenejskom polostrove, veľmi ohrozený druh
 3. sokol tmavý- 200 párov, druh je však podstatne početnejší v Afrike
 4. orol kráľovský- 400 párov, z toho 210 v Rusku; malá populácia, ktorej veľkosť nie je možné pre nedostatok poznatkov presnejšie odhadnúť, obýva aj Áziu, celkovo je to veľmi ohrozený druh
 5. sokol rároh- 420 párov, veľmi ohrozený druh
 6. orol hrubozobý- 880, z toho 800 v Rusku; veľmi ohrozený druh
 7. orol jastrabovitý- 900 párov
 8. sup tmavohnedý- 1 000 párov
 9. sokol poľovnícky- 1 000 párov
 10. luniak sivý- 1 300 párov
 11. myšiak hrdzavý- 1 400 párov, z toho Rusko 1 100 párov
 12. kaňa stepná- asi 1 500 párov, mimo Ruska len asi 30-100 párov
 13. sup biely- 1 900 párov
 14. orliak morský- 3 500 párov
 15. sokol ostrovný- 3 900 párov
 16. orol myšiakovitý- 3 900 párov
 17. jastrab krátkoprstý- 4 300 párov
 18. orol skalný- 5 700 párov
 19. hadiar krátkoprstý- 6 000 párov
 20. orol krikľavý- 7 500 párov

Použitá literatúra:

 • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
 • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
 • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
 • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
 • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.