nase en dravce2

nase en sovy2

Myšiak hrdzavý (Buteo rufinus)

mysiak hrdzavy Ervin HrtanMyšiak hrdzavý (Buteo rufinus) sa na Slovensku objavuje čoraz častejšie, čo súvisí s jeho šírením sa v južnejších častiach Európy. Dokonca je predpoklad, že by už na Slovensku mohol aj hniezdiť alebo že by mohol v najbližších rokoch zahniezdiť. Je trochu väčší a mohutnejší než myšiak lesný, dosahuje rozpätie krídel 130-150 cm a hmotnosť 1000-1500 g. Má širšie krídla a viac roztiahnuté letky než myšiak lesný. Hlava je veľmi svetlá, ináč v sfarbení prevažuje hrdzavá farba. Chvost je väčšinou bez priečnych pásov.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

 

foto: Ervín Hrtan

 

Fotogaléria našich dravcov:

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.