nase en dravce2

nase en sovy2

Kaňa stepná (Circus macrourus)

Kaňa stepná (Circus macrourus) sa u nás vyskytuje len veľmi vzácne. Je pravdepodobné, že uniká pozornosti a jej výskyt je v skutočnosti častejší, v teréne je veľký problém odlíšiť ju od kane sivej a popolavej. Dosahuje rozpätie krídel 105-120 cm a hmotnosť 300-450 g. Samec je veľmi svetlý, ešte svetlejší než samec kane sivej. Čierne pole v krídlach je menšie než u kane sivej, čierne sú len konce 4 letiek. Majú dlhšie a špicatejšie krídla než kaňa sivá. Je najmenej viazaná na vodu zo všetkých u nás sa vyskytujúcich kaní, hniezdi v stepiach východnej Európy.

Použitá literatúra:

  • Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 688 pp.
  • del Hoyo J., Elliot A. & Sargatal (eds.), 1994: Handbook of the Birds of the World, Vol. 2: New World Vultures to Guineafowl. Lynx Edicions, Barcelona.
  • Ferianc O., 1977: Vtáky Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
  • Hagemeijer W. J. M., Blair M. J. (editors), 1997: The EBCC atlas of european breeding birds – their distribution and abundance. T and AD Poyser, London.
  • Hudec K., Černý W. (eds.), 1977: Fauna ČSSR- Ptáci 2. Academia, Praha, 893 pp.
  • Mebs T., 2004: Dravci Evropy. Víkend, Český Tešín.245 pp.
  • Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77. Academia, Praha.

Online poznávací systém

Videli ste v prírode dravca, ktorého neviete identifikovať?

Skúste náš online poznávací systém, ktorý Vám na základe niekoľkých otázok pomôže určiť aký druh ste videli.

Systém obsahuje niekoľko otázok, ktorými budete postupne prechádzať, pričom je vždy možné vybrať jednu, alebo viac z ponúkaných možností. Na konci sa vám zobrazí výsledok - jeden alebo viacero druhov, ktoré spĺňajú Vami zadané kritériá.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.