nase sk dravce2

nase sk sovy2

Medzinárodný aspekt počítania dravcov je dôležitý

Rádio Regina Hrtan foto

Výsledky sčítania dravcov na Slovensku sú už známe. Ktoré druhy boli predmetom sčítania? Prečo je dôležité ich počítať? Aké výsledky sme zistili, ktoré faktory tieto výsledky ovplyvnili a prečo?
To všetko a oveľa viac sa dozviete v rozhovore s Jozefom Chavkom, ktorý pre Rádio Regina Bratislava nahral Richard Šümeghy. Veľmi pekne ďakujeme za záujem a poskytnutie rozhovoru a prajeme príjemné počúvanie.

 

 

Foto: Ervín Hrtan

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku