Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Číslo projektu: MČP: 563-2014-10

Hlavný riešiteľ: Ladislav Šnírer

Názov projektu: Zistenie aktuálneho stavu rozšírenia a početnosti výra skalného (Bubo bubo) na Nitrianskej pahorkatine a Hornonitrianskej kotline

Požadovaná suma: 400

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Zmapovať hniezdiská výra skalného, zistiť produktivitu dohľadaných hniezd

Upraviť neprístupné a vytypované potenciálne hniezdiská – zarastené od náletových drevín

Ohrozené obsadené hniezda zabezpečiť pred vyrušovaním hlavne počas zahrievania znášky osobným jednaním s užívateľmi objektov.

Výsledky projektu: Monitoring prevádzaný v roku 2014 naväzuje na monitoring robený v rámci MČP v roku 2013 na vybranom území Nitrianskej pahorkatiny a Hornonitrianskej kotliny. Kontrolované územie bolo rozšírené o časť okresov Nitra a Hlohovec a jeho plocha bola cca 950 km2 a celkovo zasahuje do 18 kvadrátov Databanky fauny Slovenska.

Skontrolovaných bolo pochôdzkou v priebehu dňa a za súmraku počas toku načúvaním celkom 49 lokalít vhodných k hniezdeniu výra skalného. Obsadenie sme dokladovali na 23 lokalitách. Celkom zahniezdilo na monitorovanom území a znieslo násadu 15 párov výra skalného. Úspešne vyhniezdilo 11 párov a vyviedli min. 24 mláďat. Najbližšie obsadené hniezdiská boli od seba vzdialené 300m.
Straty zapríčinené na zahniezdiacich pároch sú zapríčenené ľahkou dostupnosťou hniezda a tým nechceným vyrušovaním turistami alebo zverou. Na jeden zahniezdiaci pár pripadá 1,6 mláďaťa. Označených predpísaným krúžkom bolo 20 mláďat za účelom zistenia pohybu po vylietaní z hniezda pri náhodných kontrolách za dodržania Zákona o ochrane prírody a krajiny. Na 3 vytipovaných potencialnych hniezdiskách bolo úpravou terénu umožnené bezpečné obsadenie lokality v budúcnosti.
Na 6 známych v minulosti obsadzovaných hniezdiskách výr skalný nebol zistený a na 8 obsadených lokalitách neboli hniezda aj napriek opakovaným kontrolám dohľadané.
Spracované výstupy o hniezdiacich pároch sú uložené v databázovom systéme AVES symfony.


Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd