nase en dravce2

nase en sovy2

Soví svet pre všetkých

Názov programu:
Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania
Donor:
Nadácia Orange
Partner projektu: Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave
Téma:
environmentálna výchova, vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
01.05.2011
Ukončenie:
31.10.2011

Copyright © 2015. All Rights Reserved.