nase en dravce2

nase en sovy2

Podpora populácie kuvika obyčajného v okrese Prievidza

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Kuvik obyčajný
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Beniska Branislav
  Priama 78, 971 01 Prievidza
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0903213719
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.