nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring kane popolavej (Circus pygargus) v okolí Nitry

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Kaňa popolavá
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Veselovský Tomáš
  Zakamenné 1403, 029 56 Zakamenné
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0905279862
Požadovaná suma: 330 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.