Monitoring a ochrana sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na strednom Slovensku

 Názov programu:
 Malý členský projekt 2009
 Donor:  Ochrana dravcov na Slovensku
 Cieľový druh:
 Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
 Téma:  druhová ochrana
 Status:  ukončený
 Zahájenie:  01/03/2009
 Ukončenie:  31/10/2009

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd