Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Číslo projektu: MČP: 563-2014-03

Hlavný riešiteľ: Harvančík Stanislav

Názov projektu: Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Jarný monitoring, pravidelné kontroly jednotlivých hniezd, ochrana hniezdnych lokalít, označenie všetkých mláďat v jednotlivých hniezdach, monitoring po vyletení mláďat


MČP A.H. 2014 mon. hniezd 001 19.6.2014

„Tribeč 4 aktívne hniezda, Pov. Inovec 2, Pohronský Inovec 1. Napriek silným búrkam a vetrom všetky hniezda odolali a sú v nich mláďatá.“

Foto: Andrej Dubravský

Výsledky projektu: V rámci MČP bolo skontrolovaných 7 hniezdísk orla kráľovského, z toho 6 na Ponitrí a 1 hniezdisko v Pohronskom Inovci.
Druh má na skúmanom území pomerne stabilnú populáciu. Po prvýkrát počas celého výskumu orlov kráľovských na Ponitrí boli zaznamenané 4 aktívne hniezda s úspešným vyvedením mláďat a ešte bol zistený novoutvárajúci sa pár v novom hniezdisku. V porovnaní s minulým rokom bol vyšší počet produktívnych hniezd, avšak nižší počet vyvedených mláďat. Ani v jednom zo zistených hniezd neboli zaznamenané 3 mláďatá.
Nepríjemným zistením je, že hniezdiská na dvoch lokalitách zanikli. Je to priamy dôsledok silného tlaku poľovníckych združení hospodáriacich v poľných revíroch. Tu je predmetom záujmu poľovníkov predovšetkým drobná a pernatá zver, čím považujú orla za priameho konkurenta a všemožne sa ho snažia vytlačiť z územia. Deje sa to väčšinou nelegálnymi spôsobmi, počnúc plašením až po nezákonný odstrel a trávenie. Našťastie v nami sledovanom území je aj dostatok lesných revírov, kde sú orly relatívne v bezpečí. Naše už dlhoročné kontakty s lesníckou, poľovníckou a poľnohospodárskou obcou, riešenie problémov v priateľskom duchu bez zbytočných formalít a oficialít prináša svoje ovocie a populácia orla kráľovského na Ponitrí je stabilná až mierne stúpajúca.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd