Monitoring a manažment populácie orla skalného (Aquila chrysaetos) na Slovensku v roku 2006

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Orol skalný (Aquila chrysaetos)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2006
Ukončenie:
31.12.2006

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd