nase en dravce2

nase en sovy2

Mapovanie nových lokalít s možným výskytom kuvička vrabčieho a výrika lesného na Slovensku

Názov programu: Malý členský projekt 2013
Donor: Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Cieľový druh: Kuvičok vrabčí, výrik lesný
Téma: druhová ochrana
Riešiteľ: Šotnár Karol
  Školská 17/12, 972 17 Kanianka
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  0905429119
Požadovaná suma: 400 €
Status: ukončený
Realizácia: 03/2013 - 12/2013

Copyright © 2015. All Rights Reserved.