nase en dravce2

nase en sovy2

Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie ...

Názov projektu:
Implementácia Smernice o vtákoch s dôrazom na elimináciu vplyvu vtáčej kriminality na populácie voľne žijúcich vtákov na  území Slovenska
Názov programu:
Blokový grant EMVO-TUR
Donor:
Finančný mechanizmus EHP
Nórsky finančný mechanizmus
Slovenská republika
Nadácia Ekopolis
Téma:
vtáčia kriminalita
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.6.2009
Ukončenie:
30.11.2010
viac informácií www.vtaciakriminalita.sk

Copyright © 2015. All Rights Reserved.