Pracovné skupiny

Na Slovensku pravidelne hniezdi 17 druhov dravcov a 9 druhov sov. Pre získanie čo najpresnejších údajov o ich početnosti, rozšírení a príčinách ohrozenia pôsobia v rámci Ochrany dravcov na Slovensku pracovné skupiny zamerané na jednotlivé druhy dravcov a sov. Členovia pracovných skupín vykonávajú pravidelný monitoring hniezdnej produktivity, faktorov ohrozenia, potravnej ponuky, hniezdnych biotopov. Veľký dôraz je kladený na zabezpečenie úspešného vyvedenia mláďat. Pri hniezdach sokolov sťahovavých, sokolov rárohov, orlov skalných a kráľovských, ktoré boli ohrozené vyrušovaním a vykradnutím bolo realizované stráženie; v okolí hniezd ohrozených ťažbou (najmä u orlov kráľovských, krikľavých a hají červených) boli v spolupráci s Obvodnými úradmi životného prostredia vyhlasované bezzásahové, ochranné zóny. Vďaka monitoringu, dohľadaniu hniezd a spolupráci s úžívateľmi pozemkov boli pred zničením žatevnými prácami zachránené hniezda kaní popolavých, nachádzajúce sa v obilných kultúrach.

V prípade, že máte záujem získať výsledky z monitoringu vybraného druhu, kontaktujte prosím gestora konkrétnej pracovnej skupiny.

 

Druh

Gestor

Orol skalný Ján Korňan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orol kráľovský Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orol krikľavý Boris Maderič, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Orliak morský Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol rároh Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol sťahovavý Jozef Chavko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol kobcovitý Roman Sobodník, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sokol myšiar Roman Slobodník, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Haja červená Boris Maderič, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaňa močiarna Vladimír Nemček, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kaňa popolavá Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Plamienka driemavá Kristián Bacsa, Zsolt Riflik, Tomáš Veslovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Výr skalný Michal Noga, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Myšiarka ušatá Tomáš Veselovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuvik obyčajný Kristián Bacsa, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pôtik kapcavý Samuel Pečeňovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kuvičok vrabčí Karol Šotnár, Samuel Pačeňovský, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd