Časopis Dravce a sovy (podpora populárno - náučného časopisu Ochrany dravcov na Slovensku)

Časopis Ochrany dravcov na Slovensku Dravce a sovy vychádza dvakrát ročne. Vedúcim redaktorom je Michal Noga. Obsahom sú správy pracovných skupín a ďalšie príspevky členov a sympatizantov.

Dravce a Sovy 1 2015 Dravce a Sovy 2 2014 web Dravce a Sovy 1 2014 web Dravce_a_sovy_2013-1
Dravce a sovy 2012-2 Dravce a sovy 2012-1 Dravce a sovy 2011-2 Dravce a sovy 2011-1  
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku