Filter
  • Obdobie
  • Veľkosť
  • Ušká na hlave
  • Farba
  • Miesto
  • Počet
Obdobie pozorovania
 január
 február
 marec
 apríl
 máj
 jún
 júl
 august
 september
 október
 november
 december
drozd
drozd
holub
holub
väčšie ako holub
väčšie ako holub
 neviem
 Áno
 Nie
 neviem
Farba dúhovky
 čierna
 žltá až/alebo oranžová
 neviem
Miesto pozorovania
 budova (hospodárska, dom, kostolná veža a pod.)
 Skala
 Strom
 Zem
 neviem
Počet pozorovaných jedincov
 ≤ 5 (napr. pár s mláďatami)
 viac ako 5 (zimovisko/nocovisko)
 neviem
Výsledky