Zo života orla kráľovského (sledovanie vyvedeného mláďaťa satelitnou telemetriou)

Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný