Záchrana populácie haje červenej na Slovensku 2001

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Haja červená (Milvus milvus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2001