Záchrana ohrozených hniezd kaní popolavých (Circus pygargus) na juhozápadnom Slovensku

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Kaňa popolavá (Circus pygargus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008