Vtáčie nocoviská (monitoring a ochrana nocovísk a migračných zhromaždísk dravcov a sov)

Cieľový druh:
Kaňa sivá (Circus cyaneus)
  Haja červená (Milvus milvus)
  Myšiarka ušatá (Asio otus)
  Myšiarka močiarna (Asio flammeus)
  Orliak morský (Haliaeetus albicilla)
Téma:
druhová ochrana 
Status:
pripravovaný