Vplyv chemických látok na populáciu orla kráľovského

Donor:
Štátna ochrana prírody SR
  Fond d’Intervention les Rapaces (F.I.R), Belgicko
Cieľový druh:
Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2000