nase sk dravce2

nase sk sovy2

Hniezdenie populácie sokola lastovičiara na stožiaroch vysokého napätia na Východnom Slovensku

Hniezdenie populácie sokola lastovičiara na stožiaroch vysokého napätia na Východnom Slovensku - ochrana hniezd a mláďať v hniezdach

Zelený projekt 2005, Ministerstvo životného prostredia SR

Sokol lastovičiar (Falco subbuteo) je malý, nenápadný, pomerne vzácny druh dravca, u ktorého je možno sledovať prechod hniezdiacej populácie na Východnom Slovensku k hniezdeniu na stožiaroch vysokého napätia do hniezd krkavcovitých vtákov - vrán (Corvus corone cornix), ale hlavne do hniezd krkavcov (Corvus corax). Kedže sokoly lastovičiare si nestavajú vlastné hniezda, boli nútené nasledovať trend prechodu vrán a krkavcov k hniezdeniu na stožiaroch. Vrany a krkavce začínajú hniezdiť veľmi skoro, niekedy už v polovici februára, vyvádzajú mláďata začiatkom mája, tak okamžite po opustení hniezd mláďatami krkavcov a vrán sa tieto hniezda stávajú domovom sokolov lastovičiarov.

Posledné údaje Ochrany dravcov na Slovensku ukazujú, že tento trend zvyšovania sa počtu hniezdení sokolov lastovičiarov na stožiaroch vysokého napätia je vzostupný a s ním aj počet úhynov mláďat na týchto hniezdach. Dôležité je monitorovanie tejto situácie a predchádzanie úhynu mláďat a hniezdiacich dospelých vtákov na hniezdach fyzickou kontrolou hniezd a ich úpravou.

Ciele projektu

  1. Monitoring línií stĺpov vysokého napätia, evidencia počtu hniezd krkavcovitých vtákov, v ktorých hniezdi sokol lastovičiar (Falco subbuteo), kontrola hniezd a odstraňovanie nebezpečného materiálu (špagátov, motúzov a silonových šnúr) z hniezd
  2. Sledovať pomer hniezdiacich párov sokolov lastovičiarov v prirodzených hniezdach a na stožiaroch el. vedenia ako aj ich hniezdnu úspešnosť a produktivitu, so zreteľom na hodnotenie trendu vývoja sledovanej populácie.
  3. Návrh, výroba a inštalácia prvých hniezdnych plošín, v ktorých by mohli sokoly lastovičiare hniezdiť a bezpečne vyvádzať mláďatá.
  4. Propagácia tejto problematiky v médiách a zvýšenie informovanosti o problematike
  5. Kompletizácia dát využiteľných k vytvoreniu manažmentu ochrany sokolov lastovičiarov, ako podkladového materiálu k tvorbe Programu záchrany pre malé sokoly v spolupráci so ŠOP SR.

Správa z projektu

Copyright © 2015. All Rights Reserved.