Transpozícia a implementácia Smernice EÚ o vtákoch a Smernice o biotopoch v SR

Donor:
Európska komisia
  PHARE - ACCESS
Téma:
veda a vzdelávanie
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.12.2001
Ukončenie:
28.2.2003