Stráženie sokola sťahovavého v Malých Karpatoch

Donor:
HIROCEM, a.s., Rohožník
Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.3.2000
Ukončenie:
30.6.2000