Stráženie hniezd

Cieľový druh:
Sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
  Sokol rároh (Falco cherrug)
  Orol skalný (Aquila chrysaetos)
  Orol kráľovský (Aquila heliaca)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný