Soví kráľ (monitoring hniezdnej populácie výra skalného a vykonávanie ochranných opatrení)

Cieľový druh: 
Výr skalný (Bubo bubo)
Téma:
druhová ochrana
Status:
pripravovaný