nase sk dravce2

nase sk sovy2

Kontakt

Ing. Ivan Plencner
Pozícia:
Finančný a administratívny manažér projektu LIFE PANNON EAGLE

V zmysle stanov RPS je sekretariát RPS výkonnou zložkou RPS, ktorá je podriadená výkonnému riaditeľovi, vrátane personálneho zloženia.

V zmysle stanov RPS výbor RPS riadi činnosť organizácie, s výnimkou právomocí prisluchajúcim členskej schôdzi.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.