Realizácia aktivít Programu záchrany orla krikľavého na Pohroní a južnom Liptove

Názov programu:
Zelený projekt
Donor:
Ministerstvo životného prostredia SR
Cieľový druh:
Orol krikľavý (Aquila pomarina)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Zahájenie:
1.4.2006
Ukončenie:
31.12.2006