Program reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí

Názov projektu:
Program reštitúcie plamienok driemavých odchovaných v zajatí
Donor:
ZOO Bojnice
Skanska
Cieľový druh:
Plamienky driemavá (Tyto alba)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený
Rok realizácie:
2005