nase sk dravce2

nase sk sovy2

Príbehy

Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Obr..6.vyletene mlada 14 augustaMedzi najnebezpečnejšie obdobie v živote orlov skalných patrí bez pochyby vyletovanie mláďat z hniezd a krátke obdobie potom, kým sa mláďatá osamostatnia. Keď sa mláďa postupne celé vyperuje a na koniec mu dorastú chvostové perá, tak rodičia začnú menej často prinášať korisť až do hniezda.

Čítať ďalej...

Prievidzke výriky

 

Samica výrika lesnéhoZačiatkom mája v roku 2018 sa  v intraviláne Prievidze ozýval párik výrikov. Ponúkli sme  im dve búdky, z ktorých hneď jednu obsadili. Samica v priebehu troch hniezdnych sezón zniesla  v tejto búdke 2x4 a 1x2 vajcia.

 

Čítať ďalej...

Sova dlhochvostá (Strix uralensis) na hornom Ponitrí v roku 2021

Mláďatá v búdke VtáčnikI keď bola v tomto roku gradácia hrdziaka lesného, čo naznačovalo že lesné sovy by mali vychovať viac mláďat, nebolo celkom tomu  tak. Na vybraných lokalitách sme zaznamenali sedem obsadených teritórií, sov dlhochvostých, z toho na dvoch boli pozorované iba húkajúce samce.

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.