nase sk dravce2

nase sk sovy2

Príbehy

Lesné druhy sov na hornom Ponitrí v roku 2022

sova lesna odpočinkový strom

V tomto roku sme skontrolovali 22 polobúdok, v ktorých v minulých rokoch hniezdili sovy lesné a dlhochvosté.  Ďalej štyri hniezdne pahýle a polodutiny v ktorých , taktiež v minulom roku zahniezdili uralky. Všetky boli prázdne!  V niektorých polobúdkach začali sovy aj hniezdiť, no hniezdenie prerušili. V jednom prípade našiel v búdke, ktorú kontroloval M. Měrka uhynuté dve, asi týždňové mláďatá.

Čítať ďalej...

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) v Štiavnických vrchoch

Obr.č.03.kuvičok 6 7 UhliskáV slovenskej literatúre je len veľmi málo údajov o výskyte a početnosti našej najmenšej sovy kuvička vrabčieho zo Štiavnických vrchov.V starších záznamoch ho spomína iba Ferianc 1977, ktorý uvádza, že kuvičok vrabčí hniezdi na Slovensku mimo iných oblastí aj v tomto pohorí.

Čítať ďalej...

Keď mláďatá orlov skalných z hniezd vyletujú

Obr..6.vyletene mlada 14 augustaMedzi najnebezpečnejšie obdobie v živote orlov skalných patrí bez pochyby vyletovanie mláďat z hniezd a krátke obdobie potom, kým sa mláďatá osamostatnia. Keď sa mláďa postupne celé vyperuje a na koniec mu dorastú chvostové perá, tak rodičia začnú menej často prinášať korisť až do hniezda.

Čítať ďalej...

Prievidzke výriky

 

Samica výrika lesnéhoZačiatkom mája v roku 2018 sa  v intraviláne Prievidze ozýval párik výrikov. Ponúkli sme  im dve búdky, z ktorých hneď jednu obsadili. Samica v priebehu troch hniezdnych sezón zniesla  v tejto búdke 2x4 a 1x2 vajcia.

 

Čítať ďalej...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.