nase sk dravce2

nase sk sovy2

Lesné druhy sov na hornom Ponitrí v roku 2022

sova lesna odpočinkový strom

V tomto roku sme skontrolovali 22 polobúdok, v ktorých v minulých rokoch hniezdili sovy lesné a dlhochvosté.  Ďalej štyri hniezdne pahýle a polodutiny v ktorých , taktiež v minulom roku zahniezdili uralky. Všetky boli prázdne!  V niektorých polobúdkach začali sovy aj hniezdiť, no hniezdenie prerušili. V jednom prípade našiel v búdke, ktorú kontroloval M. Měrka uhynuté dve, asi týždňové mláďatá.

U kuvička vrabčieho sme zaznamenali v piatich prípadoch iba samcov, ktorí obhajovali svoje teritória. Dôkladnejšie sme sledovali dvoch susedných samcov, ktorý ešte v máji obhajovali teritória a dokonca vletovali do viacerých dutín, no samice sme na týchto dvoch lokalitách nezaznamenali.

Príčiny neúspechu, respektíve nehniezdenia lesných sov  na nami sledovaných lokalitách pripisujeme nedostatku hlavnej koristi (drobných zemných cicavcov) v kombinácii s nepriaznivými klimatickými podmienkami.

Karol Šotnár a Zuzana Masárová

Na spolupráci sa podieľali: J.Mikula , Š. Slížik a M. Měrka

Aktivity našich členov finančne podporila Nadácia ZSE prostredníctvom programu 3DodZSE - Dávame Domov Dravcom. Ďakujeme! #3DodZSE #ZSE #NadaciaZSE

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.