Ako uralka do hniezdnej dutiny vlieza


Obr.č.1.samica sovy dlhochvostej uralka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samica sovy dlhochvostej, medzi ornitológmi nazývaná aj uralka.


Obr.č.2.uralka vlieza do hniezda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samica vlieza do hniezda.


Obr.č.3.uralka v hniezde upravuje mláďa.j pg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úpravy v hniezde.


Obr.č4.uralka zasadá do hniezda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samica zasadá do hniezda.


Obr.č.5.uralka sedí na mláďati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uralka sedí na mláďati.


Obr.č.6.uralka hniezdny biotop 2019

 

 

 

 

 

 

 

Hniezdny biotop sovy dlhochvostej.