nase sk dravce2

nase sk sovy2

Krúžky pre sokola s červenými nohavičkami

01

Na Slovensku bol prvýkrát sokol červenonohý (Falco vespertinus) označený farebnými krúžkami. Ako prvú sme skontrolovali búdku, v ktorej nás príjemne prekvapili štyri krásne zdravé máďatká.

01

Rodičia nič netušili, stihli sme ich potomstvo okrúžkovať aj zhotoviť zábery do filmu kým boli preč.

01 Každé mláďatko dostalo krúžok so špeciálnym označením. Údaje o pohybe mláďat aj dospelých sokolov sú dôležitým východiskom pri ich ochrane.
01 Praktické využitie projektovej termotašky. Rodičia sa vrátili a ešte kým sme boli na lokalite vleteli do búdky kŕmiť mladé.
01 V ďalšom hniezde už boli mláďatká staršie... 
01 ....a ukričanejšie. Rodičia sa neukázali, asi boli tiež na love.
01 Skvelý príklad, kedy si mohli sokolíky vybrať medzi vraním hniezdom a búdkou. Vybrali si hniezdo. Aj to dokumentuje, aký veľký význam majú prirodzené hniezda pre tento druh a ochrana krkavcovitých vtákov ako staviteľov hniezd.
01 Toto sú už mladé sokoly myšiare (poštolky) – o čosi väčšie :-)
01 Pre Romana je to už 250-te okrúžkované mláďa poštolky.... lenže toto je posledné! Nečudo, že si od radosti aj pískal.
01 Pripravené na návrat do búdky.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku